Vogelexcursie Lauwersmeer 14-04-2018

Vogelexcursie Verslag Lauwersmeer 14 april 2018

Verslag Lauwersmeer excursie 14 april 2018

Vanmiddag mocht ik een privé vogelexcursie uitvoeren voor een familie uit Enschede. Van 13.00-16.30 uur stond de Friese kant van het Lauwersmeer op het programma. Het was droog, windkracht 3 en 12 graden. Helaas was het wel een grijze dag. Een zonnestraal zo nu en dan zou wel fijn zijn geweest voor de foto’s.

IJsvogel, fitis en tjiftjaffen met veel kabaal

We begonnen op een parkeerplaats. Na het verdelen van de leenkijkers luisterden we eerst even naar de geluiden. Plotseling zag één van de deelnemers een blauwe flits vliegen: de ijsvogel! Die was supersnel weer weg, dus richtten we onze aandacht op de huiszwaluwen en boerenzwaluwen. Ineens kwam er ook een sliert lepelaars overvliegen. Deze vogels waren duidelijk herkenbaar aan de uitgestrekte nek en de lange snavel. Daarna gingen we op weg naar de heuvel. Nog even stoppen op de plek vanwaar het nest van de zeearend te zien zou zijn. Ver weg was een donkere vlek in de bomen te zien. Zelfs met een telescoop bleef het erg ver weg. De telescoop werd vervolgens op een aantal aanwezige eenden en ganzen gericht. Ondertussen werden we belaagd met de zang van fitis en tjiftjaf. De fitis was net een paar dagen terug uit Afrika, maar zong al weer het hoogste lied!

Bruine kiekendieven en een gulzige fuut

Op de heuvel zagen we gelijk een aantal bruine kiekendieven jagen. De grijze vleugelvlakken van het mannetje  vielen direct op, en waren door de telescoop prachtig te zien. Het vrouwtje ging even op een paal zitten. Hierdoor was het verschil met het mannetje mooi te zien. Ondertussen probeerde pal voor onze ogen een fuut een veel te grote baars naar binnen te werken. Nadat de fuut een duik onder water had genomen, was de baars verdwenen. Hij was waarschijnlijk ontsnapt… Eenmaal terug in het bos kwamen er een paar staartmezen voorbij vliegen, en hoorden we putters. En toen waren we al weer bij de auto, dus op naar de volgende stop.

Kleine plevier, rietgors en eenden bij Ezumakeeg

Even een korte stop bij de roeken, voordat we doorreden naar Ezumakeeg.  Buiten de hut waren al veel vogels goed te zien: kluten, tureluur en grutto. En vlak voor ons liep een kleine plevier. Door de telescoop was de gele ring om het oog van dit beestje heel goed te zien.

Vogelexcursie Lauwersmeer Kleine Plevier (Foto door Imco)
Kleine Plevier “Soort van de dag”  (Foto door Imco)
Vogelexcursie Lauwersmeer Deelnemers op pad
Deelnemers op pad

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen werden onze oren bezig gehouden met de zang van de veldleeuwerik. Heerlijk, dat lentegeluid! Ook een wulp liet zich nog even horen, en verderop liepen 2 kemphanen. Toen ontdekte één van de deelnemers een mannetje rietgors, vlakbij, in het land. De witte halsring viel heel erg op onder zijn zwarte kop en boven zijn bruin gestreept verenkleed. Ook een mooie vogel, zeker als je hem zo dichtbij ziet.

Hut, heuvel en dijk

Uiteindelijk zijn we ook nog in de hut aangekomen 😉 Daar waren veel soorten eenden te zien, zoals pijlstaart, smient, wintertaling en slobeend. Na de hut was het tijd voor koffie, thee en koek. Daarna door naar de volgende plek: een uitkijkheuvel. Hier hoorden we een rietzanger en zagen we nog een tafeleend.

Vogelexcursie Lauwersmeer Ezumakeeg Zuid
Ezumakeeg Zuid
Vogelexcursie Lauwersmeer Ezumakeeg Noord
Ezumakeeg Noord

 

 

 

 

 

Het zat er bijna op: nog een laatste uitzichtpunt. Even vanaf de dijk nog over het wad kijken. Doordat het laag water was, zaten de meeste vogels verder op het wad. Aan de andere kant was de aalscholverkolonie nog mooi te zien, en zaten er verschillende meeuwensoorten naast elkaar op de blokken.  Toen was het tijd om elkaar de hand te schudden. Al met al was het een gezellige excursie met een mooi aantal soorten voor een middag.

Waargenomen vogelsoorten vogelexcursie Lauwermeer

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Smient – Mareca penelope
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Pijlstaart – Anas acuta
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Tafeleend – Aythya ferina
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Fuut – Podiceps cristatus
14 Lepelaar – Platalea leucorodia
15 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
16 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
17 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
18 Buizerd – Buteo buteo
19 Meerkoet – Fulica atra
20 Scholekster – Haematopus ostralegus
21 Kluut – Recurvirostra avosetta
22 Kievit – Vanellus vanellus
23 Kleine Plevier – Charadrius dubius
24 Wulp – Numenius arquata
25 Grutto – Limosa limosa
26 Kemphaan – Calidris pugnax
27 Tureluur – Tringa totanus
28 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
29 Stormmeeuw – Larus canus
30 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
31 Zilvermeeuw – Larus argentatus
32 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
33 Holenduif – Columba oenas
34 IJsvogel – Alcedo atthis
35 Roek – Corvus frugilegus
36 Zwarte Kraai – Corvus corone
37 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
38 Koolmees – Parus major
39 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
40 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
41 Huiszwaluw – Delichon urbicum
42 Staartmees – Aegithalos caudatus
43 Fitis – Phylloscopus trochilus
44 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
45 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
46 Zwartkop – Sylvia atricapilla
47 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
48 Spreeuw – Sturnus vulgaris
49 Zanglijster – Turdus philomelos
50 Roodborst – Erithacus rubecula
51 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
52 Graspieper – Anthus pratensis
53 Vink – Fringilla coelebs
54 Putter – Carduelis carduelis
55 Rietgors – Emberiza schoeniclus