Vogelexcursie Lauwersmeer 18 mei 2019

Vogelexcursie verslag Lauwersmeer 18 mei 2019

Verslag vogelexcursie Lauwersmeer 18 mei 2019

Op deze stralende zaterdag stond van 10.00-17.00 uur een excursie met 23 vogelliefhebbers uit Zwolle op het programma. We hadden afgesproken in Zoutkamp. Daar werden een paar leenkijkers uitgedeeld, en kon de excursie van start gaan. Er stond nauwelijks wind, en de temperatuur was met ongeveer 19 °C zeer aangenaam.

Steltkluut in Zoutkamp

We zouden eerst naar het Jaap Deensgat rijden, maar besloten toch even een stop in te lassen op de weg er naar toe. Er was die ochtend namelijk een Steltkluut in Zoutkamp gezien, in het plasje voor de garnalenfabriek. Er was plaats genoeg om de auto’s neer te zetten, dus stapte iedereen uit. De telescopen werden klaar gezet, zodat iedereen de Steltkluut 50x dichterbij kon bewonderen. Voor een aantal mensen was dit een ‘lifer’. We keken natuurlijk ook even wat er nog meer in het plasje dreef, en ontdekten o.a. Kuifeend en Tafeleend. Op de valreep werd er ook nog een Waterhoentje gevonden.

Tapuit op de dijk

Groep deelnemers Lauwersmeer
Groep deelnemers Lauwersmeer

We stapten weer in de auto’s en reden richting de kazerne. Onderweg kwam er een mannetje Bruine Kiekendief aanvliegen, die even vrij dicht langs de weg vloog. De ‘driekleur’ van bruin-grijs-zwart was goed te zien. We parkeerden de auto’s en konden direct genieten van het gezang van een Zwartkop. Ondertussen werden de telescopen op een Tapuit gericht, die bovenop de nieuw aangelegde dijk stond. Hij ging zelfs nog even op een modderkluit staan, zodat hij nog iets hoger stond. Ook vlogen er boven onze hoofden Boerenzwaluwen en Huiszwaluwen rond, op jacht naar insecten.

Blauwborst, Baardmannetjes, Reuzensterns en Kleine Plevieren

De wandeling naar de hut leverde nog een aantal leuke soorten op. Naast meerdere Rietgorzen, een Rietzanger en een Grasmus zagen we ook Baardmannetjes tussen de rietstengels heen en weer vliegen. En nadat een Blauwborst zich eerst al liet horen, liet hij zich ook nog even zien. Aan de andere kant van het pad, bij het water, stonden honderden Brandganzen en een enkele Bosruiter.

Een deel van de groep bleef vanaf de uitkijkheuvel bij het Roodkeelplasje kijken. Een ander deel ging mee de vogelkijkhut in. Vanuit de hut hadden we door de telscoop zich op een tweetal Reuzensterns, met hun oranje dolksnavel. Verder dreven er vooral Bergeenden en Knobbelzwanen op het water. In de hut ontstond nog even discussie over de Boerenzwaluw die op het nest zat, maar na het bestuderen van de vogelgids waren we het er over eens dat het een vrouwtje was (niet al te lange staartpennen).

Uitkijkheuvel Roodkeelplasje
Uitkijkheuvel Roodkeelplasje

Vanaf de uitkijkheuvel was de telescoop gericht op een aantal Kleine Plevieren, waarvan de gele ring om het oog mooi te zien was. Ook werd er in de lucht een Buizerd gezien. Daarna was het tijd om de auto’s terug te lopen.

Lunchen én vogels kijken in Oostmahorn

Terwijl we Oostmahorn reden, waar we zouden lunchen, zag een aantal deelnemers nog twee Zwarte Zwanen. Naast de pier in de haven van Oostmahorn dreef een Fuut, waarvan de jongen inmiddels te groot waren geworden om nog op de rug van een ouder mee te liften.

Nesten van Huiszwaluwen
Nesten van Huiszwaluwen

We gingen aan tafel, waar de broodjes en het fruit inmiddels klaar stonden. Omdat er na de lunch nog tijd over was, werd besloten om nog even een stukje door het dorp te lopen. Hier zagen we Putters (mooi door de telescoop!) en de nesten van Huiszwaluwen. We hoorden een Winterkoning zingen en zagen een Ekster vliegen.

Toen we terug waren bij de haven vloog er een Visdiefje boven het water, en even verderop vloog een Kokmeeuw. Op dat moment was het tijd om in te schepen voor een rondvaart over het Lauwersmeer.

Rondvaart over het Lauwersmeer

Tijdens het eerste deel van de vaartocht zagen we Kleine Mantelmeeuwen, een Zilvermeeuw en Aalscholvers vliegen. We voeren langs een eilandje waar een Houtduif in een boomtop zat. De witte vlek op de hals was duidelijk te zien. Vlak voordat we gingen aanmeren zagen we een Oeverloper op de beschoeiing staan. Het was tijd voor een wandeling over de Rug. De meeste mensen gingen mee met de wandeling. Een enkeling bleef bij de boot, en keek daar met de tweede gids naar de daar aanwezig vogels.

Wandeling over de Rug

Tijdens de wandeling hoorden we een Koekoek en meerdere Fitissen. Bij de plas zagen we o.a. een mannetje Krakeend. Ook liet een Blauwborst zich weer even zien en hoorden we een Braamsluiper. Vanuit de uitkijktoren waren er twee Kluten te zien, die druk met hun snavels door het water maaiden.

Kijken over de plas
Kijken over de plas

We liepen verder en hoorden een Gekraagde Roodstaart. Gelukkig liet deze zich ook nog zien, wat de deelnemers zeer op prijs stelden. Even verderop maakten een Groenling en een Zanglijster duidelijk dat zij er waren. Het geluid, dat vanuit de rietkraag kwam, bleek van een Kleine Karekiet te zijn. Deze liet zich door de telescoop goed bekijken, terwijl hij aan het zingen was.

Toen we weer bij de boot aankwamen, bleken de anderen Oeverzwaluwen te hebben gespot. Het was ondertussen tijd om verder te varen, dus iedereen ging weer aan boord.

Op de boot
Op de boot

Zeearend tijdens het varen

We voeren richting het nest van de Zeearend, hoewel we daar niet dicht langs zouden gaan. Op een gegeven moment zagen we er eentje in de verte. Helaas kwam deze niet dichterbij. Om 17.00 uur meerden we weer aan in de haven. De deelnemers gingen weer naar Zoutkamp voor het diner, zonder gids, dus hier eindigde de vogelexcursie. Zij gaven aan veel vogels gezien te hebben tijdens de excursie en een hele leuke dag te hebben gehad.

Waargenomen soorten

1  Brandgans – Branta leucopsis
2  Grauwe Gans – Anser anser
3  Zwarte Zwaan – Cygnus atratus
4  Knobbelzwaan – Cygnus olor
5  Bergeend – Tadorna tadorna
6  Krakeend – Mareca strepera
7  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
8  Tafeleend – Aythya ferina
9  Kuifeend – Aythya fuligula
10  Fuut – Podiceps cristatus
11  Blauwe Reiger – Ardea cinerea
12  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
13  Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
14  Zeearend – Haliaeetus albicilla
15  Buizerd – Buteo buteo
16  Waterhoen – Gallinula chloropus
17  Meerkoet – Fulica atra
18  Scholekster – Haematopus ostralegus
19  Steltkluut – Himantopus himantopus
20  Kluut – Recurvirostra avosetta
21  Kievit – Vanellus vanellus
22  Kleine Plevier – Charadrius dubius
23  Oeverloper – Actitis hypoleucos
24  Tureluur – Tringa totanus
25  Bosruiter – Tringa glareola
26  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
27  Zilvermeeuw – Larus argentatus
28  Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
29  Reuzenstern – Hydroprogne caspia
30  Visdief – Sterna hirundo
31  Houtduif – Columba palumbus
32  Koekoek – Cuculus canorus
33  Ekster – Pica pica
34  Kauw – Coloeus monedula
35  Zwarte Kraai – Corvus corone
36  Koolmees – Parus major
37  Baardman – Panurus biarmicus
38  Oeverzwaluw – Riparia riparia
39  Boerenzwaluw – Hirundo rustica
40  Huiszwaluw – Delichon urbicum
41  Fitis – Phylloscopus trochilus
42  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
43  Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
44  Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
45  Zwartkop – Sylvia atricapilla
46  Braamsluiper – Sylvia curruca
47  Grasmus – Sylvia communis
48  Winterkoning – Troglodytes troglodytes
49  Spreeuw – Sturnus vulgaris
50  Merel – Turdus merula
51  Zanglijster – Turdus philomelos
52  Roodborst – Erithacus rubecula
53  Blauwborst – Luscinia svecica
54  Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
55  Tapuit – Oenanthe oenanthe
56  Huismus – Passer domesticus
57  Gele Kwikstaart – Motacilla flava
58  Witte Kwikstaart – Motacilla alba
59  Vink – Fringilla coelebs
60  Groenling – Chloris chloris
61  Putter – Carduelis carduelis
62  Rietgors – Emberiza schoeniclus