Vogelexcursie Lauwersmeer 22-04-2018

Privé Vogelexcursie verslag Lauwersmeer 22 april 2018

Verslag van de privé vogelexcursie, Lauwersmeer 22 april 2018

Vandaag stond van 13.00-16.30 uur een privé vogelexcursie naar het Lauwersmeer op het programma, met twee dames uit Leiderdorp. Het was een zonnige dag, 22 graden Celsius en windkracht 4.

Op het afgesproken tijdstip kwamen de dames al uit de richting van het eerste uitzichtpunt gewandeld. Ze waren al eerder gearriveerd en hadden hun tijd goed benut: ze hadden al twee zeearenden zien vliegen! Ze hadden al aardig wat ervaring op het gebied van vogels kijken, dus we gingen snel van start.

Bruine kiekendieven vanaf de uitkijkbult

Vogelexcursie Lauwersmeer Uitkijkbult Kollummerpomp Wortelkluit
Wortelkluit

Omdat ik een telescoop bij me had vonden ze het geen probleem om nog een keer naar de uitkijkbult te lopen. Het nest van de zeearend bleek al aardig verstopt te zitten tussen de groene blaadjes, dus was niet goed meer te zien, en de zeearenden zelf ook niet meer. Vanaf de bult zagen we mannetje en vrouwtje bruine kiekendief vliegen, waarbij het verschil tussen de vogels mooi te zien was. Ook dook er een visdief naar visjes en zagen we de eerste eendensoorten.

 

Op de terugweg naar de auto kwamen ook de vogelgeluiden aan bod. Dit vonden ze toch nog wat lastiger. Het scheelt als je al een aantal soorten kent en die geluiden er uit kunt filteren. Ook kwamen we nog langs een omgevallen boom. In de wortelkluit zaten nog wat schelpen, waaraan je kon zien dat het gebied vroeger zee was.

 

Roeken en de toeristische route

De dames kozen er voor om met mij in de auto mee te rijden. Het voordeel is dat je dan gemakkelijk even ergens tussendoor kunt stoppen en ze onderweg nog iets kunt vertellen of laten zien.

De roekenkolonie vonden ze erg leuk, omdat die vogels nauwelijks in hun omgeving voorkomen. Er zaten twee roeken op zo’n drie meter afstand van de auto, dus de grijze veertjes bij de snavelbasis waren duidelijk te zien. Via een klein achterlangs weggetje reden we naar de Ezumakeeg. Onderweg zagen we boerenzwaluw, groenling, en holenduif.

Heel veel brandganzen

Bij de heuvel van Ezumakeeg Noord hebben we naar de soorten eenden, kluten, kemphanen en grutto’s gekeken. Tot onze verbazing bleek er ook een kraanvogel aan de overkant van het water te staan. Ondertussen kwamen er heel veel brandganzen aanvliegen, en die landden tussen de andere  vogels in het water.

Vogelexcursie Lauwersmeer Brandganzen Ezumakeeg Noord
Landende Brandganzen Ezumakeeg

Toen we naar de vogelkijkhut reden, stonden er een aantal fotografen langs de weg naar iets te kijken. Toch even vragen wat er te zien was: er bleken twee steltkluten in het water te foerageren. Leuk! Vlakbij de hut ontdekte één van de dames de kleine plevier. De zwarte ruiter zagen ze echter even over het hoofd. Een tureluur stond aan de andere kant van het pad, dus beide vogels waren mooi even te vergelijken. Ondertussen floot een veldleeuwerik weer het hoogste lied. Zij hadden hierover nog een leuke anekdote.

Vanuit de hut waren heel veel eenden te zien, en ook hier kwam weer een enorme groep brandganzen aanvliegen. Zouden ze zich hier verzamelen om naar het Noorden te vliegen?

Vogelexcursie Lauwersmeer Ezumakeeg Zuid
Ezumakeeg Zuid

Geen kleine zilverreiger, wel steenloper

Op weg naar de haven keken we nog even of de kleine zilverreiger er nog zat, die er gisteren gemeld was. Helaas was deze vogel alweer vertrokken. Wel zagen we langs de waterkant nog rotganzen staan. Hoewel de excursietijd er eigenlijk op zat, zijn we toch nog even verder gereden.

De aalscholverkolonie zat ik vol tegenlicht vanaf de parkeerplaats bij de dijk, dus daar zijn we snel weer vertrokken. In de haven was de laatste stop, hier was nog een eenzame steenloper te zien. Verder zagen we nog een paar zilvermeeuwen.

Tijd om terug te rijden naar de startplek. Hier gingen we in de eigen auto weer op weg naar huis. Het was een prachtige middag geweest voor vogels kijken. Een jas, en zeker een muts, hadden we vandaag niet nodig gehad en we hebben veel leuke soorten vogels gezien!

Waargenomen vogelsoorten

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Fuut – Podiceps cristatus
14 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
15 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
16 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
17 Buizerd – Buteo buteo
18 Meerkoet – Fulica atra
19 Kraanvogel – Grus grus
20 Scholekster – Haematopus ostralegus
21 Steltkluut – Himantopus himantopus
22 Kluut – Recurvirostra avosetta
23 Kievit – Vanellus vanellus
24 Kleine Plevier – Charadrius dubius
25 Regenwulp – Numenius phaeopus
26 Grutto – Limosa limosa
27 Steenloper – Arenaria interpres
28 Kemphaan – Calidris pugnax
29 Tureluur – Tringa totanus
30 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
31 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
32 Stormmeeuw – Larus canus
33 Zilvermeeuw – Larus argentatus
34 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
35 Visdief – Sterna hirundo
36 Holenduif – Columba oenas
37 Houtduif – Columba palumbus
38 Torenvalk – Falco tinnunculus
39 Kauw – Coloeus monedula
40 Roek – Corvus frugilegus
41 Zwarte Kraai – Corvus corone
42 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
43 Koolmees – Parus major
44 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
45 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
46 Fitis – Phylloscopus trochilus
47 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
48 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
49 Zwartkop – Sylvia atricapilla
50 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
51 Spreeuw – Sturnus vulgaris
52 Merel – Turdus merula
53 Zanglijster – Turdus philomelos
54 Roodborst – Erithacus rubecula
55 Zwarte Roodstaart – Phoenicurus ochruros
56 Huismus – Passer domesticus
57 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
58 Graspieper – Anthus pratensis
59 Vink – Fringilla coelebs
60 Groenling – Chloris chloris
61 Rietgors – Emberiza schoeniclus