Nachtzwaluw excursie 2018

Vogelexcursie verslag Nachtzwaluw 2018

Vogelexcursie verslag Nachtzwaluw 2018

Op zaterdag 16 juni 2018 was het weer tijd voor de Nachtzwaluwexcursie. Er hadden zich dit jaar tien personen aangemeld, een leuke groep om het veld mee in te gaan. Het was een droge avond met weinig wind, dus perfect om naar de nachtzwaluwen te gaan luisteren.

De meeste deelnemers waren ruim vóór 21.00 uur op de parkeerplaats aanwezig. Omdat er toen ook al een paar leuke soorten langs kwamen vliegen, hebben we die ook maar meegenomen in de soortenlijst. Zo kwam er een havik vrij dicht over ons heen vliegen met een prooi in zijn klauwen, en ook lieten een paar goudvinken zich net even zien toen ze tussen de boomtoppen vlogen. Tegen negenen arriveerden de laatste deelnemers en konden we echt van start.

Luidruchtige zanglijster en een verre koekoek

Natuurlijk zijn we nog even gaan luisteren en kijken op de parkeerplaats. In de bomen kwamen een paar putters zitten en de zanglijster deed zo zijn best dat het onmogelijk was om hem niet te horen. Ook fitis, vink en roodborst waren van de partij op de parkeerplaats. Boven onze hoofden joegen gierzwaluwen op insecten. Uiteindelijk hadden we het gevoel dat we alles wel gehoord en gezien hadden, dus zijn we gaan lopen. Over het vlonderpad richting het zandpad. Onderweg liet een geelgors zich nog horen en riep er nog een grote bonte specht. In de verte kwam een koekoek aanvliegen, die in een dode boom ging zitten. De streepjes op de borst waren door de telescoop te zien, hoewel het op een behoorlijke afstand was. Ook nu waren er weer mensen mee die de koekoek vaak genoeg gehoord hadden, maar nog nooit hadden gezien.

Mooie roodborsttapuiten

Toen werd de begroeiing duidelijk lager en verschenen er weer andere soorten ten tonele: een roodborsttapuit man, vergezeld door een paar jongen zat op de sprieten van het pijpestrootje. Het getik van zijn alarmroep maakte duidelijk dat hij niet zo blij was met onze aanwezigheid. Ook het vrouwtje liet zich nog even zien. Hoewel hij laag in de heide zat, en waarschijnlijk hoopte niet op te vallen, zagen we toch de kneu zitten. Even later kwam hij met zijn partner overvliegen. Het gekras van de grasmus en de zang van de boompieper waren duidelijk te horen, en de boompieper liet zich ook mooi zien.

Verborgen vogels

We hadden nog even de tijd om bij het ven te kijken, in de hoop een glimp van de dodaars op te vangen. Helaas bleef het bij het geluid van het dier, wat slechts door een paar deelnemers is gehoord. Wel kwam er weer een koekoek overvliegen. Het gekrijs van de waterral heeft ook iedereen meegekregen, maar deze vogel laat zich, net als nu, bijna nooit zien. Ook werd er nog een staartmees gehoord en klonk boven ons het zomerse geluid van de veldleeuwerik. In de verte zagen we nog een buizerd op een tak zitten.

Nachtzwaluw excursie Bij het ven
Deelnemers Nachtzwaluw excursie bij het ven
Nachtzwaluw excursie Andrea bij het ven
Nachtzwaluw excursie Andrea en Franz bij het ven

 

 

 

 

 

 

Omdat de prikmuggen (neefjes) al aardig actief begonnen te worden, werd de anti-muggenstick nog door een aantal deelnemers ter hand genomen. Het was nu tijd om het gebied van de nachtzwaluwen in te gaan, en een mooie plekje op te zoeken om ze op te wachten.

Nachtzwaluwen met klappende vleugels

Onderweg hoorden we nog een merel, één van de laatste vogels die nog zingt in de schemering. We installeerden ons op een mooie plek en gingen rustig zitten wachten. Het duurde even, maar toen hoorden we plotseling een nachtzwaluw zingen. Al snel volgde de zang van een tweede vogel. Plotseling kwam er eentje vrij dichtbij langs vliegen, terwijl hij met zijn vleugels klapte. Op een gegeven moment zagen we twee nachtzwaluwen vlakbij langs vliegen, terwijl er verderop nog eentje aan het zingen was. Er zaten dus minimaal drie nachtzwaluwen in het gebied. Eén van de dieren ging op een tak in een boom zitten. Het silhouet was mooi te zien, voor kleuren was het inmiddels te donker geworden. We hebben nog een tijdje genoten van de ratelende zang en het zo nu en dan eentje voorbij zien vliegen.

Nachtzwaluw excursie wachten op de eerste Nachtzwaluwen

Nachtzwaluw excursie wachten op de eerste Nachtzwaluw
Wachten op de eerste Nachtzwaluw

 

 

 

 

 

 

Om 23.10 uur was het weer tijd om terug te gaan naar de parkeerplaats. Omdat onze ogen inmiddels gewend waren aan het donker, konden we de weg terug vinden zonder zaklamp te gebruiken. En dat, terwijl de maan niet meer dan een smal streepje was. Tijdens de wandeling terug hoorden we op verschillende plekken nog de ratel van de nachtzwaluw. Als je die één keer hebt gehoord, vergeet je hem nooit weer. Voor de meeste deelnemers was het de eerste keer dat ze dit gehoord hadden, zij zijn nu een levenservaring rijker!

Waargenomen vogelsoorten

1 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
2 Havik – Accipiter gentilis
3 Buizerd – Buteo buteo
4 Waterral – Rallus aquaticus
5 Koekoek – Cuculus canorus
6 Nachtzwaluw – Caprimulgus europaeus
7 Gierzwaluw – Apus apus
8 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
9 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
10 Staartmees – Aegithalos caudatus
11 Fitis – Phylloscopus trochilus
12 Grasmus – Sylvia communis
13 Merel – Turdus merula
14 Zanglijster – Turdus philomelos
15 Roodborst – Erithacus rubecula
16 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
17 Boompieper – Anthus trivialis
18 Vink – Fringilla coelebs
19 Goudvink – Pyrrhula pyrrhula
20 Kneu – Linaria cannabina
21 Putter – Carduelis carduelis
22 Geelgors – Emberiza citrinella