Vogelexcursie Zuidlaardermeer 3-6-2018

Vogelexcursie verslag Zuidlaardermeer 3 juni 2018

Vogelexcursie verslag Zuidlaardermeer 3 juni 2018

Omdat Andrea ook vandaag nog te ziek was om deze vogelexcursie uit te voeren heb ik nog maar eens met mijn hand over mijn hart gestreken en ook deze excursie uitgevoerd (Martin).

In dit geval ging de excursie om een familie uitje, de vogelexcursie was speciaal voor opa geboekt. Het gezelschap bestond uit opa en oma, kinderen en kleinkinderen, waarbij de leeftijd van de kinderen varieerde van wandelwagen- tot puber leeftijd. Opa had al aardig wat ervaring met vogels kijken. Hij is er in 1952 al mee begonnen, maar had het de laatste jaren wat minder gedaan. Voor hem was het dat ook een feest der herkenning. En ik kon merken dat hij dit vaker gedaan had. Ook de roepjes en zang van veel vogels waren niet vreemd voor hem. De rest van het gezelschap had duidelijk minder ervaring, maar ook voor hen was het een leerzame dag.

De aanvang van de vogelexcursie

We hadden om 10.00 uur afgesproken op de parkeerplaats van Paviljoen de Leine. En ruim op tijd kwamen de eerste deelnemers aanrijden. Aangezien ze helemaal uit het westen van het land en zelfs uit Duitsland moesten komen was het voor hen dan ook een ‘vroeg uit de veren’ verhaal. Vooral de jeugd bleek het daar wat moeilijk mee gehad te hebben. Omdat er men er al een flinke rit op had zitten werd er besloten om eerst voor de koffie en een sanitaire stop gebruik te maken van het Paviljoen. Hierna gingen wij op pad. Deze excursie was specifiek voor hen uitgezocht omdat de wandelingen niet te lang mochten zijn en er ook een buggy mee ging.

Rust in Leinwijk

Wat iedereen direct opviel was de relatieve rust en grote vogelrijkdom in dit gebied. Overal kon je de verschillende rietvogels horen roepen en zingen. En de zwarte sterns komen hier zo dichtbij je langs, dat je ze soms bijna kon aanraken. Ook de rietgorzen lieten zich mooi zien en horen. Helemaal door de telescoop is dat altijd weer een feestje.

Ook leuk was de koekoek die halverwege in een boomtop ging zitten en zich rustig liet bekijken. Hiermee was het bewijs geleverd dat het geen koekoeksklok was die men hoorde, zoals iemand dacht. De algemene opinie van de deelnemers was dat het geen echt mooie vogel is, maar een wat saaie grijze. Gelukkig waren er ook kleurrijkere vogels aanwezig, zoals verschillende soorten eenden en een tureluur. Deze laatste liet zich al foeragerend (eten zoekend) goed bekijken. En uiteraard deden de jonge meerkoeten een eendjes, die overal in het gebied aanwezig waren, het ook goed bij de deelnemers.

De uitkijktoren

Vanaf de uitkijktoren lieten een paar zomertalingen zich goed zien. En toen een mannetje bruine kiekendief redelijk dichtbij langs kwam was het feest compleet. We hebben nog even gekeken of de bevers te zien waren, maar helaas lagen die kennelijk nog op één oor in hun burcht.

Vogelexcursie Zuidlaardermeer De Leine en Kikoman
Leinwijk en Kikoman

Na de uitkijktoren zijn we teruggelopen over het schelpenpad langs de Kikoman. Hier kwamen nog een paar brandganzen laag over vliegen. En aan het einde van de wandeling zagen we nog een sperwer, op jacht naar een zangvogel.

 

Voor de familie was het op dat moment genoeg, en lieten ze de andere plekken bij het Zuidlaardermeer schieten. Al met al leverde ook deze (verkorte) excursie een leuke soortenlijst op, iedereen bleek erg tevreden en had veel geleerd. En opa? Die heeft de smaak weer helemaal te pakken en wil dit vaker doen, gelijk heeft hij 😉

 

Waargenomen vogelsoorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Zomertaling – Spatula querquedula
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Tafeleend – Aythya ferina
10 Kuifeend – Aythya fuligula
11 Fuut – Podiceps cristatus
12 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
13 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
14 Sperwer – Accipiter nisus
15 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
16 Waterral – Rallus aquaticus
17 Meerkoet – Fulica atra
18 Kievit – Vanellus vanellus
19 Tureluur – Tringa totanus
20 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
21 Zwarte Stern – Chlidonias niger
22 Houtduif – Columba palumbus
23 Turkse Tortel – Streptopelia decaocto
24 Koekoek – Cuculus canorus
25 Gierzwaluw – Apus apus
26 Gaai – Garrulus glandarius
27 Kauw – Coloeus monedula
28 Zwarte Kraai – Corvus corone
29 Koolmees – Parus major
30 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
31 Huiszwaluw – Delichon urbicum
32 Fitis – Phylloscopus trochilus
33 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
34 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
35 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
36 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
37 Zwartkop – Sylvia atricapilla
38 Tuinfluiter – Sylvia borin
39 Spreeuw – Sturnus vulgaris
40 Merel – Turdus merula
41 Blauwborst – Luscinia svecica
42 Huismus – Passer domesticus
43 Vink – Fringilla coelebs
44 Rietgors – Emberiza schoeniclus