Vogelexcursie voor kinderen Diependal 15-09-2018

Vogelexcursie voor kinderen 15 september 2018

Het verslag van de vogelexcursie voor kinderen naar Diependal

Op zaterdag 15 september 2018 om 13.30 uur stond er een Vogelexcursie voor kinderen geboekt. Deze excursie was een kinderfeestje, voor de verjaardag van één van de deelnemers. We hadden vlakbij Diependal afgesproken, op een plek die gemakkelijk te vinden was. Tot ca. 16.00 uur gingen 8 kinderen in de leeftijd van 7-10 jaar, en twee ouders mee op zoek naar vogels en andere leuke dingen.

Geluidenspel en iedereen een eigen verrekijker

Zodra we compleet waren begonnen we met het geluidenspel: zoek je partner op geluid. Best lastig als iedereen door elkaar roept, maar al snel waren er 5 goede koppels ontstaan. Daarna was het tijd om naar de startplaats, de parkeerplek bij de vogelkijkhut Diependal te rijden. Hier kregen de kinderen allemaal een kleurige verrekijker om de nek hangen, en werd er even geoefend op de tractor die als windvaan op het huis stond. Toen ook de ouders van een goede verrekijker waren voorzien, konden we op stap.

Drie cross-motoren en een lange donkere tunnel

Op weg naar de vogelkijkhut, langs het bosje waar vaak veel vogels zitten, kwamen er drie cross-motoren over de weg en door de berm razen. De kinderen vonden het wel cool om ze te zien, ik iets minder…weg vogels! Toen het weer wat rustiger was zagen we Boerenzwaluwen vliegen, en vloog er een Houtduif over ons heen. Even verderop bleek een Geelgors op de rand van gras en akker te zitten. De deelnemers waren onder de indruk van de mooie gele kleur van dit beestje. Inmiddels waren we aangekomen bij de ingang van de tunnel. Het bordje werd goed gelezen (fluisteren in verband met de vogels), en vanaf dat punt waren de druktemakers een stuk stiller! In een lange rij gingen we achter elkaar door de donkere gang naar de hut.

Lepelaars door de telescoop

Boven aangekomen bleek er een hele groep Lepelaars in de plas te staan. En vlak daar bij een Grote Zilverreiger. Dit vonden de kinderen erg leuk om te zien, vooral omdat ze nog nooit door een telescoop hadden gekeken, en ze het nu heel goed konden zien. Ook de Aalscholver, die zijn vleugels uitgespreid hield om te drogen, maakte indruk. De Dodaars, die steeds onderdook, was lastiger te zien voor een aantal. Verder zagen we nog Nijlganzen, Wintertalingen, een Blauwe Reiger, een Buizerd, een Witte Kwikstaart, heel veel Spreeuwen in de kale boom en een Kievit.

Net voordat weer zouden vertrekken werd er nog een Kleine Plevier gevonden. Ook die viel goed in de smaak bij de kinderen. Ze waren wel enthousiast, maar waren zelfs rustiger dan de twee andere mensen, die ook vogels kwamen kijken in de hut. Compliment!

Marterpoep en Hoornaars

Toen de kinderen (bijna) alle vogelsoorten gezien hadden, vonden ze het welletjes. Het was tijd voor het volgende punt: het vogelkijkscherm. Tijdens de wandeling naar het scherm werd er nog van alles door de kinderen ontdekt: poep met haren en insektenschildjes (van een marterachtige?), Springbalsemien die zaadjes lanceerde zodra je er aan kwam, en een kleine Pad. Bij het vogelkijkscherm hadden een paar kinderen nog net een Knobbelzwaan ontdekt, toen een aantal Hoornaars helaas roet in het eten gooiden. En er voor zorgden dat we snel rechtsomkeert moesten maken, naar de auto’s.

Vogelveren in alle soorten en maten

We reden weer naar het afspreekpunt, waar de kinderen nog een aantal vogelveren konden bekijken, en op een vogelkaartje konden aankruisen welke soorten ze hadden gezien. Ook deden we nog even een rondje Tips-en-Tops over de middag. De kinderen gaven aan dat ze de vogelexcursie, ondanks de Hoornaars, toch erg leuk hadden gevonden. Daarna was het voor hen tijd voor patat, en voor mij om afscheid te nemen van de groep.

Waargenomen soorten

1  Knobbelzwaan – Cygnus olor
2  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
3  Wintertaling – Anas crecca
4  Dodaars – Tachybaptus ruficollis
5  Lepelaar – Platalea leucorodia
6  Blauwe Reiger – Ardea cinerea
7  Grote Zilverreiger – Ardea alba
8  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
9  Buizerd – Buteo buteo
10  Kievit – Vanellus vanellus
11  Kleine Plevier – Charadrius dubius
12  Houtduif – Columba palumbus
13  Zwarte Kraai – Corvus corone
14  Boerenzwaluw – Hirundo rustica
15  Spreeuw – Sturnus vulgaris
16  Huismus – Passer domesticus
17  Witte Kwikstaart – Motacilla alba
18  Geelgors – Emberiza citrinella