Geplaatst op Geef een reactie

Vogels kijken op Texel de Koningseider

Vogels kijken Texel Koningseider

Koningseider bij Paal 15 Westerslag

Vogels kijken op Texel
Vogels kijken met Andrea op Texel

Al twee weken lang zwom er een prachtig mannetje Koningseider vlak voor de kust van Texel. Deze soort had ik nog nooit gezien, dus stond een dag naar Texel hoog op mijn wensenlijstje. Er moesten echter andere prioriteiten gesteld worden, dus die twee weken duurden eeuwen! En elke dag maar hopen dat hij nog niet vertrokken was. Eindelijk, op zaterdag 7 april waren mijn vriend en ik in de gelegenheid om naar Texel te gaan. Let’s go!

Na 2,5 uur reizen, en het zien van de eerste boerenzwaluw en een bruinvis, stonden we op de parkeerplaats bij paal 15, Westerslag. De koningseider was die ochtend weer gemeld, dus we hadden goede hoop. Op het strand stond al een groepje vogelaars en fotografen, dus we hoefden niet lang te zoeken. Hij dreef op redelijke afstand van de kust, tussen zo’n 140 eidereenden. Deinend tussen de golven was vaak alleen zijn kop te zien, en hij dook ook regelmatig onder. Hoewel deze vogel normaal gesproken binnen de poolcirkel voorkomt, leek hij het hier ook goed te redden. Wat een kleurrijk dier, prachtig om te zien! Helaas te ver weg om hem goed te fotograferen. Gelukkig was hij goed te zien door de telescoop.

Koningseider
Koningseider

 

 

 

 

 

Blauwborst en tapuit in de Tuintjes

Voorjaar op Texel
Voorjaar op Texel, de Tuintjes

Na de ‘lifer’ was het tijd voor een andere leuke plek op Texel: de Tuintjes. Even lekker aan de wandel (hier was het lekker warm), op zoek naar leuke vogels. In de struikjes van de eigenlijke oude tuintjes zat een zwartkop, een roodborsttapuit en twee kneutjes. Aan het eind van het pad, bovenop het duin, waren een bruine kiekendief, blauwe kiekendief en een blauwborst te zien. In de verte, op het strand, liepen een paar bontbekplevieren en drieteenstrandlopers (zelfs door de telescoop waren ze maar net te herkennen). Op de weg terug zat er vlak bij de oude tuintjes ook nog een blauwborst dichterbij. Deze was wel op de foto te zetten, gelukkig. En even later ook nog een tapuit.

Vogels kijken Tapuit
Tapuit
Vogels kijken Blauwborst
Blauwborst
Vogels kijken Boerenzwaluw
Boerenzwaluw

Beflijster en grote sterns bij het Reddingboothuis

Bij het Reddingboothuis zou een beflijster gezien zijn, dus daar ook maar even langs. En inderdaad, net aan de rand van de struiken, in het gras, scharrelde deze vogel zijn kostje bij elkaar. Een mooi mannetje met een spierwitte band op zijn borst. Ondertussen kwamen er grote sterns schreeuwend overvliegen, met de snavel vol vis. Er werd dus al weer volop gebroed in de kolonie! Op naar de volgende stop, de Robbenjager.

Vogels kijken Grote Stern
Grote Stern
Vogels kijken Beflijster
Beflijster

Topper bij de Robbenjager

Robbenjager Texel
Robbenjager Texel

Hier zitten altijd veel eenden en meeuwen. Er zou nu ook een topper rondzwemmen, een eendensoort die daar eigenlijk nooit te zien is. Even zoeken, dus. Hij leek te zijn verdwenen, maar net toen ik de hoop had opgegeven, liet hij zich zien. Een mannetje in zomerkleed, met de zonnestralen op zijn verenkleed,  was prachtig door de telescoop te zien. Even verderop, in de struiken zong een fitis zijn hoogste lied. Ook fijn om deze voor het eerst na de winter weer te horen. En op het voetbalveld dit keer geen spelende kinderen, maar een zwarte roodstaart. Hij stond op een molshoop op de uitkijk.

Vogels kijken Zwarte Roodstaart
Zwarte Roodstaart
Vogels kijken Topper
Topper
Vogels kijken Witte Kwikstaart
Witte Kwikstaart

Vogelkijkwand Dorpszicht

Dit nieuwe uitzichtpunt bleek de moeite waard te zijn. Op de rand van de geulen wemelde het van de gele kwikstaarten. Eentje viel op vanwege zijn gele kop in plaats van het normale grijs: een engelse kwikstaart. Altijd leuk, vooral als je hem zelf ontdekt hebt 😉

Onderweg, terug naar de boot, was er nog een waterpartij met een paar steltlopers. Even stoppen dus om te kijken: groenpootruiter,  zwarte ruiter en kluut. Daarna toch maar door naar de boot, anders zou het wel heel erg laat worden.

Vogels kijken Engelse Kwikstaart
Engelse Kwikstaart
Vogels kijken Gele Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Vogels kijken Graspieper
Graspieper

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelfs voor een dag is Texel een prachtig eiland. Ze zijn druk bezig om daar nog meer gebieden geschikt te maken voor vogels, dus dat wordt komende jaren nog meer genieten!

 

Vogels kijken Stormmeeuw
Stormmeeuw

Waargenomen soorten

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Smient – Mareca penelope
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Wintertaling – Anas crecca
10 Kuifeend – Aythya fuligula
11 Topper – Aythya marila
12 Koningseider – Somateria spectabilis
13 Eider – Somateria mollissima
14 Fazant – Phasianus colchicus
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
17 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
18 Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
19 Buizerd – Buteo buteo
20 Waterhoen – Gallinula chloropus
21 Meerkoet – Fulica atra
22 Scholekster – Haematopus ostralegus
23 Kluut – Recurvirostra avosetta
24 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
25 Wulp – Numenius arquata
26 Grutto – Limosa limosa
27 Drieteenstrandloper – Calidris alba
28 Tureluur – Tringa totanus
29 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
30 Groenpootruiter – Tringa nebularia
31 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
32 Stormmeeuw – Larus canus
33 Zilvermeeuw – Larus argentatus
34 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
35 Grote Stern – Thalasseus sandvicensis
36 Houtduif – Columba palumbus
37 Turkse Tortel – Streptopelia decaocto
38 Torenvalk – Falco tinnunculus
39 Ekster – Pica pica
40 Kauw – Coloeus monedula
41 Zwarte Kraai – Corvus corone
42 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
43 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
44 Fitis – Phylloscopus trochilus
45 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
46 Zwartkop – Sylvia atricapilla
47 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
48 Spreeuw – Sturnus vulgaris
49 Beflijster – Turdus torquatus
50 Merel – Turdus merula
51 Roodborst – Erithacus rubecula
52 Blauwborst – Luscinia svecica
53 Zwarte Roodstaart – Phoenicurus ochruros
54 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
55 Tapuit – Oenanthe oenanthe
56 Huismus – Passer domesticus
57 Heggenmus – Prunella modularis
58 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
59 Engelse Kwikstaart – Motacilla flava flavissima
60 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
61 Graspieper – Anthus pratensis
62 Groenling – Chloris chloris
63 Kneu – Linaria cannabina

Bruinvis – Phocoena phocoena

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.